PRESSITEADE: Kandideeri.ee hoiatab! Me ei oma seost Kandideeri.com -ga

Hoiatame!

Kandideeri.ee ja www.facebook.com/lookingforajob ei oma mingisugust seost Kandideeri .com ja http://www.facebook.com/kandideeri lehtedega.

Me ei tea nende lehtede omanikke ja ei ole ka teadlikud nende kavatsustest. Me ei vastuta nende poolt tekitatud võimalike kahjude eest inimeste isikuandmetele jm.

Venta Publica OÜ haldab Kandideeri.ee ja http://www.facebook.com/lookingforajob portaale ja ei soovita Teil end siduda Kandideeri .com ja http://www.facebook.com/kandideeri lehtedega. Nendega sidumine on kõigi enda riisikol.

Parimate soovidega,

Jaanus Sõrmus
+372 56 808 700
Venta Publica Personal – tööturg sotsiaalvõrgustikes augustist 2010

%d bloggers like this: